EN DE

SPOLEHLIVOST A ZÁRUKA KVALITY
 

S týmem 15 profesionálů a více než dvacetiletou praxí zajišťujeme odborné vedení účetnictví, mzdové agendy, daňové poradenství a kompletní ekonomické a poradenské služby pro firmy českých i zahraničních vlastníků. Komunikace probíhá i v němčině nebo v angličtině.

Váš účetní, váš daňový poradce, váš finanční a ekonomický poradce


AKCE
Poptávka

ALFIN - Ekonomické a poradenské služby již od roku 1992

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ A MZDOVÁ AGENDA

S týmem kvalifikovaných mzdových účetních zajistíme pro vaši firmu kompletní mzdovou agendu i personální agendu. Garantujeme vám 100% zastupitelnost, plnění termínů a přebíráme záruky za námi zpracovanou mzdovou agendu. Dlouholeté zkušenosti, diskrétnost a vysoká kvalifikace jsou našimi nejsilnějšími stránkami.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Jsme spolehliví profesionálové pro vedení a zpracování vašeho účetnictví na zakázku s více než dvacetiletou praxí. Výhodou je komunikace se zahraničními vlastníky v němčině či angličtině. Naši zaměstnanci procházejí pravidelným a trvalým vzděláváním včetně systému certifikací.

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

Jsme kvalifikovaní daňoví poradci s rozsáhlými zkušenostmi v daňovém poradenství. Sledujeme za vás legislativní změny, poradíme a navrhneme vám nejlepší způsob daňové optimalizace, zastoupíme vás při kontrolách. Jsme členy Komory daňových poradců.

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

Daňová evidence díky své zjednodušené metodice představuje efektivní nástroj pro řízení podnikání pro podnikající fyzické osoby. Jednoduchost by ale neměla být zaměňována s nedůležitostí a fyzické osoby by neměly vedení daňové evidence podceňovat. Správně vedenou daňovou evidencí můžete ušetřit nemalé finanční částky.

VÝSTUPY PRO MANAGEMENT, CONTROLLING A EKONOMICKÉ ANALÝZY

Finanční plánování a ekonomické analýzy pro management obchodních korporací v němčině i angličtině a tvorba podnikatelských a finančních plánů pro efektivní řízení podniku.

LIKVIDACE SPOLEČNOSTÍ

Úspěšná likvidace společnosti završená výmazem společnosti z obchodního rejstříku je odborně náročný a poměrně dlouhý proces, trvající díky všem zákonným požadavkům nejméně 6 měsíců a vyžadující specifické znalosti a zkušenosti likvidátora a jeho týmu. Nabízíme komplexní služby spojené s likvidací společností při splnění všech zákonných náležitostí. Externí zajištění celého procesu likvidace minimalizuje zatížení klienta a jeho managementu.

HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOST INVESTIC

Chcete investovat a nejste si jisti, zda zvažovaná investice bude mít Vámi požadovanou efektivnost a návratnost? Identifikovali jste skutečně všechna potenciální rizika spojená s plánovanou investicí? Eliminovali jste tato rizika v maximální možné míře? Chybí ve vaší firmě metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic? Pomůžeme vám nalézt odpovědi a zhodnotíme efektivnost Vaší investice.

 


Přečtěte si...

Zasílání údajů pro platbu DzNV mailem

Finanční správa zavádí pro vybrané poplatníky daně z nemovitých věcí novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky. Tato služba bude nahrazovat dřívější zasílání složenek.
Ke službě na dané zdaňovací období je třeba se přihlásit formou žádosti, která musí být správci daně podána nejpozději do 15. března zdaňovacího období. Následně budou každoročně poplatníkovi automatizovaně zasílány informace k platbě daně mailem.
Podrobnější informace naleznete na stránkách Finanční správy.
Více informací...

Zdravotní pojišťovny převádějí své účty do ČNB

Všechny zdravotní pojišťovny jsou povinny od ledna 2017 vést své účtu u České národní banky. Jednotlivé zdravotní pojišťovny na svých internetových stránkách uvádějí konkrétní informace - například zde:
Více informací...

Aktuality

Daň z příjmů - záloha na rok 2022

V úterý 15.3.2022 je termín pro úhradu čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2022. 

Daň z příjmů - daňové přiznání za rok 2021

V pátek 1.4.2022 je termín pro podání daňového přiznání za rok 2021 a případně pro doplatek daně za rok 2021. 

Daň silniční - záloha na celý rok 2022 prominuty

Dodavka.pngRozhodnutím ministra financí byly všem poplatníkům daně silniční prominuty zálohy na rok 2022. Toto rozhodnutí však zatím neznamená prominutí samotné daně - přílušná legislativní úprava, která by některé daňové poplatníky zcela zprostila platit silniční daň, se připravuje.     

kompletní informace ...

Daň z nemovitých věcí

Dne 31.5.2022 (úterý) je termín pro úhradu daně z nemovitých věcí na rok 2022, případně pro úhradu první splátky této daně.  

 

Členství a partnerství