EN DE

Finanční analýza

AKCE
Poptávka

Chystáte se založit firmu? Chcete znát podrobně hospodaření Vaší firmy, žádáte o bankovní úvěr, finanční leasing nebo dotaci? Pak je pro Vás zpracování studií proveditelnosti, podnikatelských finančních plánů či finanční analýzy Vás prvním a nezbytným krokem. 

Tato oblast nabývá v podnikatelské sféře dlouhodobě na významu a přináší zcela novou kvalitu a strukturu informací nezbytných pro moderní řízení podniku. Bez kvalitně zpracovaných podnikatelských či finančních plánů a finanční analýzy a jejich následného vyhodnocení není možné dlouhodobě efektivně řídit podnik či podnikatelská uskupení. Stejně tak je obtížné bez kvalitně zpracovaného podnikatelského plánu zajistit potřebné externí finanční zdroje (úvěr, dotace apod.) ať už pro provozní účely nebo pro účely investičních akcí.

S čím Vám v této oblasti může naše společnost pomoci

• analýza současné situace v oblasti
o tvorby a využívání plánů a jejich aktualizací 
o finanční analýzy a vyhodnocování
o oblasti hodnocení ekonomické efektivnosti investic a rizik
• na základě finanční analýzy zpracujeme návrhy na opatření či metodiku, včetně metodiky pro dceřiné společnosti
• zpracování studie proveditelnosti
• zpracování podnikatelského záměru - pro nově vznikající subjekty
• pomoc při zpracování žádosti o úvěr
• zpracování nezbytných interních směrnic
• metodika transformace společností (např. s. r. o. na a. s.)
• metodika a zpracování výstupů (reportů) pro zahraniční vlastníky podniku v angličtině či němčině a v jimi požadovaných formátech
• chystáte se převzít nějakou společnost a nechcete být překvapeni skutečnostmi, o kterých Vás původní vlastník dostatečně či vůbec neinformoval? Pak je pro Vás řešením due diligence v oblasti daní a financí
• optimalizace toku peněžních prostředků (Cash Flow)
• optimalizace nákladové části hospodaření podnikatelských subjektů
• SWOT analýzy

Aktuality

Daň z příjmů - záloha na rok 2022

V úterý 15.3.2022 je termín pro úhradu čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2022. 

Daň z příjmů - daňové přiznání za rok 2021

V pátek 1.4.2022 je termín pro podání daňového přiznání za rok 2021 a případně pro doplatek daně za rok 2021. 

Daň silniční - záloha na celý rok 2022 prominuty

Dodavka.pngRozhodnutím ministra financí byly všem poplatníkům daně silniční prominuty zálohy na rok 2022. Toto rozhodnutí však zatím neznamená prominutí samotné daně - přílušná legislativní úprava, která by některé daňové poplatníky zcela zprostila platit silniční daň, se připravuje.     

kompletní informace ...

Daň z nemovitých věcí

Dne 31.5.2022 (úterý) je termín pro úhradu daně z nemovitých věcí na rok 2022, případně pro úhradu první splátky této daně.  

 

Členství a partnerství