EN DE

Likvidace společností

AKCE
Poptávka

Úspěšná likvidace společnosti završená výmazem společnosti z obchodního rejstříku je odborně náročný a poměrně dlouhý proces, trvající díky všem zákonným požadavkům nejméně 6 měsíců a vyžadující specifické znalosti a zkušenosti likvidátora a jeho týmu. Nabízíme komplexní služby spojené s likvidací společností při splnění všech zákonných náležitostí. Externí zajištění celého procesu likvidace minimalizuje zatížení klienta (vlastníka) a jeho managementu

Proces likvidace společnosti zahrnuje zejména:

 • příprava společnosti na vstup do likvidace
 • zajištění osoby likvidátora
 • kompletní poradenství v průběhu likvidace
 • komunikace se správci daně, OSSZ a zdravotními pojišťovnami
 • převzetí a vedení účetnictví po celou dobu likvidace, sestavení zahajovací rozvahy
 • zpracování a podání příslušných přiznání k dani z příjmů a k ostatním daním
 • zrušení registrací k daním
 • vypořádání závazků a pohledávek, jednání s věřiteli a dlužníky
 • zpeněžení majetku a ostatních aktiv
 • zpracování závěrečné zprávy z likvidace, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku
 • zajištění souhlasu správce daně s výmazem z obchodního rejstříku
 • jednání s příslušným oblastním archivem, zajištění povinné archivace
 • zajištění výmazu z obchodního rejstříku

 

Aktuality

Daň z příjmů - záloha na rok 2022

V úterý 15.3.2022 je termín pro úhradu čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2022. 

Daň z příjmů - daňové přiznání za rok 2021

V pátek 1.4.2022 je termín pro podání daňového přiznání za rok 2021 a případně pro doplatek daně za rok 2021. 

Daň silniční - záloha na celý rok 2022 prominuty

Dodavka.pngRozhodnutím ministra financí byly všem poplatníkům daně silniční prominuty zálohy na rok 2022. Toto rozhodnutí však zatím neznamená prominutí samotné daně - přílušná legislativní úprava, která by některé daňové poplatníky zcela zprostila platit silniční daň, se připravuje.     

kompletní informace ...

Daň z nemovitých věcí

Dne 31.5.2022 (úterý) je termín pro úhradu daně z nemovitých věcí na rok 2022, případně pro úhradu první splátky této daně.  

 

Členství a partnerství