EN DE

Likvidace společností

AKCE
Poptávka

Úspěšná likvidace společnosti završená výmazem společnosti z obchodního rejstříku je odborně náročný a poměrně dlouhý proces, trvající díky všem zákonným požadavkům nejméně 6 měsíců a vyžadující specifické znalosti a zkušenosti likvidátora a jeho týmu. Nabízíme komplexní služby spojené s likvidací společností při splnění všech zákonných náležitostí. Externí zajištění celého procesu likvidace minimalizuje zatížení klienta (vlastníka) a jeho managementu

Proces likvidace společnosti zahrnuje zejména:

 • příprava společnosti na vstup do likvidace
 • zajištění osoby likvidátora
 • kompletní poradenství v průběhu likvidace
 • komunikace se správci daně, OSSZ a zdravotními pojišťovnami
 • převzetí a vedení účetnictví po celou dobu likvidace, sestavení zahajovací rozvahy
 • zpracování a podání příslušných přiznání k dani z příjmů a k ostatním daním
 • zrušení registrací k daním
 • vypořádání závazků a pohledávek, jednání s věřiteli a dlužníky
 • zpeněžení majetku a ostatních aktiv
 • zpracování závěrečné zprávy z likvidace, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku
 • zajištění souhlasu správce daně s výmazem z obchodního rejstříku
 • jednání s příslušným oblastním archivem, zajištění povinné archivace
 • zajištění výmazu z obchodního rejstříku

 

Aktuality

Daň silniční - záloha za červenec až září 2020

Dodavka.pngVe čtvrtek 15.10.2020 je termín pro platbu zálohy na daň silniční za období červenec až září 2020.  

 

 

Daň z nemovitých věcí - 2. splátka daně na rok 2020

V pondělí 30.11.2020 je termín pro úhradu druhé splátky daně z nemovitých věcí na rok 2020.

Daň z příjmů - záloha na rok 2020

V pondělí 15.12.2020 je termín pro úhradu pololetní nebo čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2020. 

Daň silniční - záloha za říjen a listopad 2020

Dodavka.pngV pondělí 15.12.2020 je termín pro platbu zálohy na daň silniční za období říjen a listopad 2020. 

 

  

 

 

Členství a partnerství