EN DE

Likvidace společností

AKCE
Poptávka

Úspěšná likvidace společnosti završená výmazem společnosti z obchodního rejstříku je odborně náročný a poměrně dlouhý proces, trvající díky všem zákonným požadavkům nejméně 6 měsíců a vyžadující specifické znalosti a zkušenosti likvidátora a jeho týmu. Nabízíme komplexní služby spojené s likvidací společností při splnění všech zákonných náležitostí. Externí zajištění celého procesu likvidace minimalizuje zatížení klienta (vlastníka) a jeho managementu

Proces likvidace společnosti zahrnuje zejména:

 • příprava společnosti na vstup do likvidace
 • zajištění osoby likvidátora
 • kompletní poradenství v průběhu likvidace
 • komunikace se správci daně, OSSZ a zdravotními pojišťovnami
 • převzetí a vedení účetnictví po celou dobu likvidace, sestavení zahajovací rozvahy
 • zpracování a podání příslušných přiznání k dani z příjmů a k ostatním daním
 • zrušení registrací k daním
 • vypořádání závazků a pohledávek, jednání s věřiteli a dlužníky
 • zpeněžení majetku a ostatních aktiv
 • zpracování závěrečné zprávy z likvidace, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku
 • zajištění souhlasu správce daně s výmazem z obchodního rejstříku
 • jednání s příslušným oblastním archivem, zajištění povinné archivace
 • zajištění výmazu z obchodního rejstříku

 

Aktuality

Daň z příjmů - záloha na rok 2019

V pondělí 16.12.2019 je termín pro úhradu pololetní nebo čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2019.


Daň silniční - záloha za říjen a listopad 2019

Dodavka.pngV pondělí 16.12.2019 je termín pro platbu zálohy na daň silniční za období říjen a listopad 2019. 

 

  

Daň z nemovitých věcí - 2. splátka daně na rok 2019

V pondělí 2.12.2019 je termín pro úhradu druhé splátky daně z nemovitých věcí na rok 2019.

Cestovní náhrady v roce 2019

motiv_24.jpgMinisterstvo práce a sociálních věcí stanovilo Vyhláškou číslo 463/2017 Sb. sazby stravného, sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
» více .....


Platba daně z nemovitých věcí přes SIPO

Poslipostu.png

Od zdaňovacího období 2016 je poplatníkům - fyzickým osobám umožněna platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (tzv. „SIPO“). Pokud bude poplatník chtít využít tento způsob platby, musí se k němu přihlásit u místně a věcně příslušného správce daně na tiskopisu vydaném MF ČR a to nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období - tedy pro rok 2016 do 31.1.2016.

 

Členství a partnerství