EN DE

Studie, analýzy a výstupy pro management

AKCE
Poptávka

Pro úspěšné a efektivní řízení podniku jsou nezbytné informace a to informace v takovém rozsahu a struktuře, které umožní vedení podniku kvalifikovaně rozhodovat jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém horizontu.


FINANČNÍ  ANALÝZA

• analýza současné situace v oblasti
o tvorby a využívání plánů a jejich aktualizací 
o finanční analýzy a vyhodnocování
o oblasti hodnocení ekonomické efektivnosti investic a rizik
• na základě finanční analýzy zpracujeme návrhy na opatření či metodiku, včetně metodiky pro dceřiné společnosti
• zpracování studie proveditelnosti
• zpracování podnikatelského záměru - pro nově vznikající subjekty
• pomoc při zpracování žádosti o úvěr
• zpracování nezbytných interních směrnic
• metodika transformace společností (např. s. r. o. na a. s.)
• metodika a zpracování výstupů (reportů) pro zahraniční vlastníky podniku v angličtině či němčině a v jimi požadovaných formátech
• chystáte se převzít nějakou společnost a nechcete být překvapeni skutečnostmi, o kterých Vás původní vlastník dostatečně či vůbec neinformoval? Pak je pro Vás řešením due diligence v oblasti daní a financí
• optimalizace toku peněžních prostředků (Cash Flow)
• optimalizace nákladové části hospodaření podnikatelských subjektů
• SWOT analýzy

VÝSTUPY  PRO  MANAGEMENT

Pro úspěšné a efektivní řízení podniku jsou nezbytné informace a to informace v takovém rozsahu a struktuře, které umožní vedení podniku kvalifikovaně rozhodovat jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém horizontu. Zásadní je přitom propojení dosud často „autonomních“ oblastí nebo činností (technická a finanční, informační, řídící a prováděcí, apod.) v rámci tzv. controllingového přístupu. Naše společnost nabízí svým klientům:


◾ analýzu současné situace v oblasti controllingu a návrhy na opatření
◾ návrhy a zpracování metodiky controllingu, včetně metodiky pro dceřiné společnosti a vazeb v rámci podnikatelských uskupení (holding)
◾ návrhy toku dat a informací v podnikatelských uskupeních
◾ zavedení systému controllingu u klienta nebo
◾ externí zpracování controllingových činností klienta, včetně vyhodnocení podnikatelských a finančních plánů
◾ metodiku a zpracování výstupů (reportů) pro zahraniční vlastníky podniku v angličtině či němčině a v jimi požadovaných formátech 

 

 

 

Aktuality

Daň z příjmů - záloha na rok 2021

V úterý 15.6.2021 je termín pro úhradu pololetní, resp. čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2021. 

Daň z příjmů - daňové přiznání a daň za rok 2020

Dne 1.7.2021 (čtvrtek) je termín pro podání daňového přiznání a pro platbu daně z příjmů za rok 2020.  

Daň silniční - záloha za duben až červen 2021

Dodavka.pngVe čtvrtek 15.7.2021 je termín pro platbu zálohy na daň silniční za období duben až červen 2021.  

 

 

 

Členství a partnerství