EN DE

Mzdové účetnictví a mzdová agenda

AKCE
Poptávka

Poskytujeme kompletní služby zpracování mzdové agendy a mzdového účetnictví. Přebíráme plnou odpovědnost za správnost zpracování mezd a neseme veškerá rizika s tím spojená.

Zpracování mezd je agendou, kterou lze relativně snadno oddělit od vnitropodnikových procesů a předat ji formou mzdového outsourcingu externímu zpracovateli. Výhodou je efektivita práce a využitelnost, zastupitelnost mzdové účetní v době nemoci, dovolené či jiného výpadku a také naprostá diskrétnost zpracování celé agendy a míra zabezpečení před úniky důvěrných informací, což oceňují klienti zejména také u mezd zahraničních zaměstnanců nebo managementu.

Outsourcing mzdové agendy je jedním z nástrojů moderního řízení podniku. Mzdový outsourcing je velice často využíván jako prostředek ke zvýšení finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti a skýtá velkou konkurenční výhodu.
Nespornou výhodou jsou i úspory nákladů outsourcingu oproti nákladům na vlastní mzdovou účtárnu.

Zpracování mezd zahrnuje:

 • kompletní měsíční zpracování mezd, včetně ročního vyúčtování záloh či srážkové daně
 • činnosti spojené s nástupy a výstupy zaměstnanců (zápočtové a evidenční listy, přihlášení a odhlášení zaměstnanců u ZP)
 • správné nastavení zaměstnaneckých benefitů
 • odměny členů statutárních orgánů
  výpočet sociálního a zdravotního pojištění, nemocenských dávek, průměrů
 • zpracování výkazů a hlášení (zdravotní pojišťovny, OSSZ, statistika atd.) - včetně elektronické komunikace
 • zastupování klienta při jednáních či kontrolách ze strany OSSZ, ZP a FÚ
 • tisk „skrytých“ výplatních pásek
 • úhrada mezd z našeho speciálně zřízeného bankovního účtu pro zajištění diskrétnosti
 • možnost zasílání výplatních pásek elektronicky
 • součinnost s exekutorskými úřady
 • komunikace se zaměstnanci v dohodnutém rozsahu
 • mzdové poradenství
 • mzdový audit - ověření procesů, postupů a směrnic Vaší mzdové agendy
 • archivace dokladů v dohodnutém rozsahu
 • reporting

 

Aktuality

Daň z příjmů - záloha na rok 2022

V úterý 15.3.2022 je termín pro úhradu čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2022. 

Daň z příjmů - daňové přiznání za rok 2021

V pátek 1.4.2022 je termín pro podání daňového přiznání za rok 2021 a případně pro doplatek daně za rok 2021. 

Daň silniční - záloha na celý rok 2022 prominuty

Dodavka.pngRozhodnutím ministra financí byly všem poplatníkům daně silniční prominuty zálohy na rok 2022. Toto rozhodnutí však zatím neznamená prominutí samotné daně - přílušná legislativní úprava, která by některé daňové poplatníky zcela zprostila platit silniční daň, se připravuje.     

kompletní informace ...

Daň z nemovitých věcí

Dne 31.5.2022 (úterý) je termín pro úhradu daně z nemovitých věcí na rok 2022, případně pro úhradu první splátky této daně.  

 

Členství a partnerství