EN DE

Mzdové účetnictví a mzdová agenda

AKCE
Poptávka

Poskytujeme kompletní služby zpracování mzdové agendy a mzdového účetnictví, specializujeme se na celou oblast personalistiky. Přebíráme plnou odpovědnost za správnost zpracování mezd a neseme veškerá rizika s tím spojená.

Zpracování mezd je agendou, kterou lze relativně snadno oddělit od vnitropodnikových procesů a předat ji formou mzdového outsourcingu externímu zpracovateli. Výhodou je efektivita práce a využitelnost, zastupitelnost mzdové účetní v době nemoci, dovolené či jiného výpadku a také naprostá diskrétnost zpracování celé agendy a míra zabezpečení před úniky důvěrných informací, což oceňují klienti zejména také u mezd zahraničních zaměstnanců nebo managementu.

Outsourcing mzdové agendy je jedním z nástrojů moderního řízení podniku. Mzdový outsourcing je velice často využíván jako prostředek ke zvýšení finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti a skýtá velkou konkurenční výhodu.
Nespornou výhodou jsou i úspory nákladů outsourcingu oproti nákladům na vlastní mzdovou účtárnu.

Zpracování mezd zahrnuje:

 • kompletní měsíční zpracování mezd, včetně ročního vyúčtování záloh či srážkové daně
 • personální činnosti spojené s nástupy a výstupy zaměstnanců (pracovní smlouvy, zápočtové a evidenční listy, přihlášení a odhlášení zaměstnanců u ZP)
 • správné nastavení zaměstnaneckých benefitů
 • odměny členů statutárních orgánů
  výpočet sociálního a zdravotního pojištění, nemocenských dávek, průměrů
 • zpracování výkazů a hlášení (zdravotní pojišťovny, OSSZ, statistika atd.) - včetně elektronické komunikace
 • zastupování klienta při jednáních či kontrolách ze strany OSSZ, ZP a FÚ
 • tisk „skrytých“ výplatních pásek
 • úhrada mezd z našeho speciálně zřízeného bankovního účtu pro zajištění diskrétnosti
 • možnost zasílání výplatních pásek elektronicky
 • součinnost s exekutorskými úřady
 • komunikace se zaměstnanci v dohodnutém rozsahu
 • mzdové poradenství
 • mzdový audit - ověření procesů, postupů a směrnic Vaší mzdové agendy
 • archivace dokladů v dohodnutém rozsahu
 • reporting

 

Aktuality

Daň z příjmů - záloha na rok 2019

V pondělí 16.12.2019 je termín pro úhradu pololetní nebo čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2019.


Daň silniční - záloha za říjen a listopad 2019

Dodavka.pngV pondělí 16.12.2019 je termín pro platbu zálohy na daň silniční za období říjen a listopad 2019. 

 

  

Daň z nemovitých věcí - 2. splátka daně na rok 2019

V pondělí 2.12.2019 je termín pro úhradu druhé splátky daně z nemovitých věcí na rok 2019.

Cestovní náhrady v roce 2019

motiv_24.jpgMinisterstvo práce a sociálních věcí stanovilo Vyhláškou číslo 463/2017 Sb. sazby stravného, sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
» více .....


Platba daně z nemovitých věcí přes SIPO

Poslipostu.png

Od zdaňovacího období 2016 je poplatníkům - fyzickým osobám umožněna platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (tzv. „SIPO“). Pokud bude poplatník chtít využít tento způsob platby, musí se k němu přihlásit u místně a věcně příslušného správce daně na tiskopisu vydaném MF ČR a to nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období - tedy pro rok 2016 do 31.1.2016.

 

Členství a partnerství